Onderzoek

Onderzoek

Ontdek wat er in uw water leeft

Heeft u problemen met de waterkwaliteit of wilt u uw water beter beheren?

Zet een stap op weg naar een beter beheer door een bemonstering van de visstand. Aan de resultaten kan men concluderen hoe het gesteld is met de vis in uw water. Als gecertificeerd beroepsvisser kunnen we een gedegen visserijkundig onderzoek naar de aanwezige vissoorten uitvoeren. In overleg met u wordt gekozen voor een bepaalde aanpak. Standaard wordt gewerkt volgens de landelijke STOWA-richtlijn voor visstandbemonstering.

Onderzoek
milieu & visserij

Milieu & visserij

Aan het visserijkundig onderzoek gaat vaak een onderzoek van het watermilieu vooraf.

Er wordt onder andere gekeken naar:

 • de hoeveelheid waterplanten
 • de diepte van het water
 • de grondsoort van de bodem
 • de dikte van de baggerlaag
 • de helderheid van het water
 • het zuurstofgehalte

Aan de hand hiervan kan er een conceptplan worden opgesteld hoe het water bevist zal worden. Hier wordt ook gekeken naar wat voor soort water het is volgens de STOWA-richtlijnen. Na een overeenkomst of een aanpassing van het conceptplan kan de visserij worden uitgevoerd.

Visserijkundig onderzoek

Het visserijkundig onderzoek vindt overwegend plaats in de koudere maanden van het jaar. De vissen zijn dan rustiger en daardoor makkelijker te vangen waardoor er een beter beeld kan worden gevormd over de hoeveelheid vis. Tevens wordt de vis minder beschadigd omdat deze rustiger blijft en de temperatuur lager is. Doorgaans wordt bij deze onderzoeksvisserij gebruik gemaakt van twee soorten vangsttuigen, namelijk de zegen en het electrovisapparaat. Met deze methodes worden de vissen niet tot nauwelijks beschadigd. In sommige wateren kan er gebruik worden gemaakt van het kuilnet of visfuiken.

Visserijkundig
onderzoek

Onderzoek
milieu & visserij

milieu & visserij

Aan het visserijkundig onderzoek gaat vaak een onderzoek van het watermilieu vooraf.

Er wordt onder andere gekeken naar:

 • de hoeveelheid waterplanten
 • de diepte van het water
 • de grondsoort van de bodem
 • de dikte van de baggerlaag
 • de helderheid van het water
 • het zuurstofgehalte

Aan de hand hiervan kan er een conceptplan worden opgesteld hoe het water bevist zal worden. Hier wordt ook gekeken naar wat voor soort water het is volgens de STOWA-richtlijnen. Na een overeenkomst of een aanpassing van het conceptplan kan de visserij worden uitgevoerd.

Visserijkundig onderzoek

visserijkundig onderzoek

Het visserijkundig onderzoek vindt overwegend plaats in de koudere maanden van het jaar. De vissen zijn dan rustiger en daardoor makkelijker te vangen waardoor er een beter beeld kan worden gevormd over de hoeveelheid vis. Tevens wordt de vis minder beschadigd omdat deze rustiger blijft en de temperatuur lager is. Doorgaans wordt bij deze onderzoeksvisserij gebruik gemaakt van twee soorten vangsttuigen, namelijk de zegen en het electrovisapparaat. Met deze methodes worden de vissen niet tot nauwelijks beschadigd. In sommige wateren kan er gebruik worden gemaakt van het kuilnet of visfuiken.

Er ligt een bijzondere wereld onderwater verscholen

– Onbekend –

Van onderzoek naar rapportage

onderzoek

Nadat de gevangen vissen naar de verwerkingsplaats zijn gebracht, worden de gevangen vissen geteld, gemeten en gewogen. De gegevens van iedere gevangen soort wordt vastgelegd. Na afloop worden alle vissen weer in het viswater teruggezet.

In geen enkel geval worden de vissen meegenomen voor nader onderzoek.

rapportage

Wanneer een project is afgerond, is er altijd een rapportage achteraf. Hierin wordt beschreven hoeveel vis er gevangen is, om welke soorten het gaat en wat een mogelijk advies voor uw water is. Dit gebeurt bij kleine tot grote opdrachten, waardoor u een inzichtelijk beeld hebt wat er in uw water leeft. Tevens kan hier worden samengewerkt met enkele ecologische bureaus. Deze kunnen een wetenschappelijke rapportage maken. Dit is in samenwerking met de opdrachtgever nader te bepalen.

Beheer voor een gezonde visstand en watermilieu | Kooistra Visserij

verwerken van de gegevens

 • 1

  Welke lengte hebben de vissen?

  Per vissoort wordt er een lengt frequentieverdeling gemaakt. Zo’n grafiek geeft per groep vissen van een bepaalde lengte (de lengteklassen) aan hoeveel exemplaren er gevangen zijn. Die vangstverdeling is een goede afspiegeling van de werkelijke aantal verhoudingen.

 • 2

  Hoe is de conditie van de vis?

  Aan de hand van het gewicht en de lengte van een vis kan de conditie van een vis bepaald worden. Heeft een vis een gewicht dat men normaal kan noemen voor zijn lengte, of zelfs meer dan normaal, dan noemt men de conditie voldoende tot goed. Is dat gewicht lager, dan is de conditie van de vis slecht. Een slechte conditie wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat er te weinig geschikt voedsel is voor de betreffende vissoort.

 • 3

  Aanbevelingen

  Wanneer al deze gegevens bekend zijn, kan de kwaliteit van de visstand bepaald worden. Er kunnen verbanden gelegd worden tussen het leefmilieu van de vis, zoals diepte en de troebelheid van het water, de aanwezigheid van  schuilmogelijkheden voor de vissen, de waterkwaliteit, de schuilmogelijkheden voor vissen, de hoeveelheid voedsel, het voorkomen van roofvissen, enz. Aangegeven kan worden welke maatregelen genomen kunnen worden voor een aantrekkelijker visstand.

  Bij het visserijkundig onderzoek staat de gezondheid van de vis steeds voorop!

Van onderzoek naar rapportage

onderzoek

Nadat de gevangen vissen naar de verwerkingsplaats zijn gebracht, worden de gevangen vissen geteld, gemeten en gewogen. De gegevens van iedere gevangen soort wordt vastgelegd. Na afloop worden alle vissen weer in het viswater teruggezet.

In geen enkel geval worden de vissen meegenomen voor nader onderzoek.

verwerken van de gegevens

WELKE LENGTE HEBBEN DE VISSEN?

Per vissoort wordt er een lengt frequentieverdeling gemaakt. Zo’n grafiek geeft per groep vissen van een bepaalde lengte (de lengteklassen) aan hoeveel exemplaren er gevangen zijn. Die vangstverdeling is een goede afspiegeling van de werkelijke aantal verhoudingen.

HOE IS DE CONDITIE VAN DE VIS?

Aan de hand van het gewicht en de lengte van een vis kan de conditie van een vis bepaald worden. Heeft een vis een gewicht dat men normaal kan noemen voor zijn lengte, of zelfs meer dan normaal, dan noemt men de conditie voldoende tot goed. Is dat gewicht lager, dan is de conditie van de vis slecht. Een slechte conditie wordt in de meeste gevallen veroorzaakt doordat er te weinig geschikt voedsel is voor de betreffende vissoort.

AANBEVELINGEN

Wanneer al deze gegevens bekend zijn, kan de kwaliteit van de visstand bepaald worden. Er kunnen verbanden gelegd worden tussen het leefmilieu van de vis, zoals diepte en de troebelheid van het water, de aanwezigheid van  schuilmogelijkheden voor de vissen, de waterkwaliteit, de schuilmogelijkheden voor vissen, de hoeveelheid voedsel, het voorkomen van roofvissen, enz. Aangegeven kan worden welke maatregelen genomen kunnen worden voor een aantrekkelijker visstand.

Bij het visserijkundig onderzoek staat de gezondheid van de vis steeds voorop!

rapportage

Wanneer een project is afgerond, is er altijd een rapportage achteraf. Hierin wordt beschreven hoeveel vis er gevangen is, om welke soorten het gaat en wat een mogelijk advies voor uw water is. Dit gebeurt bij kleine tot grote opdrachten, waardoor u een inzichtelijk beeld hebt wat er in uw water leeft. Tevens kan hier worden samengewerkt met enkele ecologische bureaus. Deze kunnen een wetenschappelijke rapportage maken. Dit is in samenwerking met de opdrachtgever nader te bepalen.

Beheer voor een gezonde visstand en watermilieu | Kooistra Visserij

Weten wat Kooistra Visserij voor u kan betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.