Beheer

Beheer

Gezonde visstand & watermilieu

Goed beheer van uw water is belangrijk voor een gezonde visstand en watermilieu. Door goed beheer van de visstand voorkomt u woekerende waterplanten, zwemmersjeuk, overlast door insecten en troebel water. Daarnaast verhoogt het de belevingswaarde van het water en ontstaat er goed viswater voor sportvissers.

Watermilieu

De samenstelling en kwaliteit van de visstand zijn sterk afhankelijk van de inrichting en het beheer van het water. Naast onderzoek aan de visstand onderzoeken wij ook het watermilieu. Indien nodig werken wij hierbij samen met deskundige partners.

Door gegevens over de milieu-omstandigheden, de wijze van beheer en de samenstelling van de visstand te combineren, kunnen wij samen met u bijna elk probleem helder analyseren en vaak gelukkig ook oplossen.

Enkele punten die wij in kaart kunnen brengen zijn:

 • de hoeveelheid waterplanten
 • de diepte van het water
 • de grondsoort van de bodem
 • de dikte van de baggerlaag
 • de helderheid van het water
 • het zuurstofgehalte

Visstandbeheer

Visstand-beheer

Door de visstand gericht te beheren kunt u allerlei problemen voorkomen. Maar andersom bepaalt de manier waarop u uw water beheert ook in grote mate hoe de visstand in dat water eruit ziet.

Visstandbeheer bestaat voor een belangrijk deel uit het zodanig inrichten en beheren van uw water, dat bepaalde vissoorten zich er beter of juist minder in gaan thuis voelen. De inrichting van met name de oeverzone en het beheer van de waterplanten zijn daarbij voor stilstaande wateren van groot belang. Voor stromende wateren spelen echter stroming en diepte een belangrijke rol. Daarnaast houdt visstandbeheer ook in dat u vis juist moet uitzetten of verwijderen uit uw water.

Door de visstand goed te beheren:

 1. voorkomt u:
  1. woekerende waterplanten
  2. zwemmersjeuk
  3. overlast door insecten
  4. troebel water
 2. verhoogt belevingswaarde van het water
 3. ontstaat goed viswater voor sportvissers

Weten wat Kooistra Visserij voor u kan betekenen?

Neem geheel vrijblijvend contact met ons op. Wij staan u graag te woord.