Privacy- en cookieverklaring

Privacy- en cookieverklaring

Privacy algemeen

Kooistra Visserij vindt het belangrijk dat er verantwoord met persoonsgegevens wordt omgegaan. Daarom verwerken we alleen gegevens die nodig zijn voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan we zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw gebruik van onze diensten hebben verzameld. De gegevens die wij van u ontvangen worden uitsluitend gebruikt voor het daarvoor bestemde doel. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking aan derden.

Deze privacy- en cookieverklaring is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Kooistra Visserij. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 01/01/2020, met het publiceren van een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies.

Deze privacy- en cookieverklaring beschrijft welke gegevens over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij uit op welke wijze u gegevens worden opgeslagen en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Mocht u vragen hebben over onze privacy- en cookieverklaring kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken de heer Jan Peter Kooistra. U vindt de contactgegevens aan het einde van onze privacy- en cookieverklaring.

Doel van de verwerking

Algemeen doel

Bent u klant bij Kooistra Visserij dan houden we de algemene bedrijfsgegevens (ook gegevens van contactpersonen bij). Het betreft gegevens zoals naam, e-mailadres, telefoonnummer en eventuele informatie ten behoeve van facturatie. Zolang u klant bent bij ons hebben we deze gegevens nodig. De gegevens die Kooistra Visserij verzamelt zijn uitsluitend ten behoeve van de dienstverlening.

Uw gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

We verwerken (mogelijk) de volgende persoonsgegevens:

  • Voor- en Achternaam
  • E-mailadres
  • Telefoonnummer (vast en mobiel)
  • Handelsnaam (eenmanszaken en VOF’s)
  • KvK-nummer (eenmanszaken en VOF’s)
  • Vestigingsadres en/ of postadres (eenmanszaken en VOF’s)
  • Offertenummer en factuurnummer (eenmanszaken en VOF’s)

Bovenstaande persoonsgegevens hebben wij van u verkregen of vanuit openbare bronnen zoals social media.

Contact

Wanneer u contact met ons opneemt bijvoorbeeld per telefoon, e-mail, ons contactformulier of WhatsApp hebben we automatisch gegevens van u ontvangen. Deze verwerken we om te kunnen reageren op uw bericht.

Facturatie

Plaatst u een opdracht bij Kooistra Visserij dan verwerken wij de gegevens die nodig zijn voor die opdracht. De gegevens die wij bij iedere opdracht verwerken zijn uw naam, adres, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn om een correcte factuur te kunnen versturen. Daarnaast zullen we bij betaling te zien krijgen van welke rekening dit komt en wie de rekeninghouder is. We bewaren offertes, facturen en betaalgegevens 8 jaar.

Offertes

Bij de aanvraag van een offerte voor een van de diensten van Kooistra Visserij verwerken we uw bedrijfs- en persoonsgegevens om een passende offerte te kunnen sturen. Offertes worden 8 jaar bewaard. Kooistra Visserij heeft een wettelijke administratieplicht om aan te kunnen tonen wat er aan een factuur vooraf is gegaan. Daarnaast bewaren we de offertes om te kunnen zien of u eerder bij ons een offerte heeft aangevraagd en wat de inhoud daarvan was.

Bewaartermijn

Uw gegevens worden bewaard zolang u klant bij u ons bent. Dit houdt in dat wij uw gegevens bewaren totdat u aangeeft dat u geen gebruik meer wenst te maken van onze diensten. Kooistra Visserij zal dit opvatten als een vergeetverzoek en uw persoonsgegevens volledig uit ons klantenbestand verwijderen.

Om misbruik te voorkomen versturen wij kopieën en (persoons)gegevens uitsluitend naar het ons bekende e-mailadres. Wanneer u gegevens wenst te ontvangen op bijvoorbeeld een afwijkend e-mailadres of een postadres zullen wij u vragen om u zich te legitimeren.

Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de machineleesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren.

Vanwege administratieve verplichtingen bewaren we offertes, facturen en betaalgegevens met uw (persoons)gegevens voor 8 jaar.

Fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

Het kan voorkomen dat Kooistra Visserij op grond van wettelijke verplichtingen uw gegevens moet delen in verband met een uit overheidswege fiscaal of strafrechtelijk onderzoek. In zo’n situatie zijn wij gedwongen deze gegevens vrij te geven aan de betreffende instantie.

Recht op inzage

Algemeen

U heeft als betrokkene bepaalde rechten met betrekking tot de persoonsgegevens die door ons of namens ons worden verwerkt. In dit gedeelte leggen we uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen.

Inzage, rectificatie en wissing

U heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens we van u verwerken en u mag vervolgens verzoeken deze te laten rectificeren of te wissen.

Een verzoek voor inzage, rectificatie of wissing kunt u sturen naar  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Wordt u verzoek ingewilligd sturen wij een kopie van uw gegevens naar het ons bekende e-mailadres.

Beperking van de verwerking

U heeft het recht ons te verzoeken de verwerking van uw persoonsgegevens te beperken, bijvoorbeeld, wanneer de gegevens niet meer juist zijn, de verwerking onrechtmatig is of we uw persoonsgegevens niet meer nodig hebben.

U kunt uw verzoek voor beperking van uw persoonsgegevens sturen naar  contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij een bevestiging dat gegevens m.b.t. de beperking niet langer verwerkt zullen worden naar het ons bekende e-mailadres.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft het recht uw persoonsgegevens van ons in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm te ontvangen, zodat u deze aan een andere partij kunt overdragen, wanneer u ons toestemming had gegeven om uw gegevens te verwerken en wanneer de verwerking geautomatiseerd is gedaan.

Een verzoek hiervoor kunt u indienen bij onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt binnen 30 dagen een reactie op je verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht op bezwaar en overige rechten

In veel voorkomende gevallen heeft u het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Kooistra Visserij of in opdracht van ons. Wanneer u bezwaar maakt zullen zij onmiddelijk de verwerking van persoonsgegevens staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond, zullen wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten werwerken) ter beschikking stellen aan u. Daarna zal de verwerking blijvend stopgezet worden.

U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken u gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor privacyzaken.

Cookies

Functionele cookies

Functionele cookies zijn noodzakelijk voor een goed functionerende website. Een voorbeeld is de mogelijkheid om te kunnen reageren op een blogpost.

Google Analytics

Om onze website te optimaliseren worden gegevens verzameld over het surfgedrag op kooivis.nl. Hierdoor kunnen wij zien hoe bezoekers onze website gebruiken en onze website verbeteren. Via deze website worden er daarom cookies van Google geplaatst. Deze informatie zo goed mogelijk geanonimiseerd. Kooistra Visserij kan geen persoonlijke gegevens herleiden uit de verzamelde gegevens van Google Analytics en ontvangt geen IP-adressen of andere adres- of persoonsgegevens. De informatie die wij ontvangen via Google Analytics wordt door ons niet met derden gedeeld.

Deze Google Analytics cookies worden 24 maanden bewaard. Alle gegevens zijn geanonimiseerd.

Google Analytics is onderdeel van het Amerikaanse bedrijf Google. Google zal de verkregen informatie enkel met derden delen wanneer zij hiertoe wettelijk verplicht worden of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben Google geen toestemming gegeven de verkregen informatie te gebruiken voor andere diensten van Google. De verzamelde informatie wordt op Amerikaanse servers opgeslagen. Google conformeert zich aan de EU-US Privacy Shield principes.

Meer informatie over het beleid van Google vind u in het Privacybeleid van Google.

Links/ koppelingen

Op onze website bevinden links/ koppelingen naar externe websites. Door op een link te klikken bezoekt u een externe website. Het kan zijn dat deze website gebruik maakt van cookies. Voor meer informatie hierover raden wij u aan de privacy- of cookieverklaring van de betreffende website te lezen.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Cookies uitschakelen en/of verwijderen doet u via de instellingen van uw browser. Wanneer u cookies uitschakelt werkt onze website mogelijk minder goed en kan het zijn dat dat u bepaalde functies van onze website niet meer kunt gebruiken.

Internet Explorer
Ga naar Extra > Internetopties > Algemeen. Klik bij Browsegegevens op Verwijderen, vink Cookies en websitegegevens aan en klik op Verwijderen.

Firefox
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder individuele cookies > Verwijder alles (of selecteer welke cookies u wilt verwijderen).

Chrome
Ga in het menu naar Browsegegevens wissen. Selecteer een periode en vink Cookies en andere sitegegevens aan. Klik op Browsegegevens wissen.

Safari
Ga naar Voorkeuren > Privacy. Klik op Verwijder alle websitegegevens of kies wat je met de cookies wilt doen.

Contact privacyzaken

Heeft u naar aanleiding van deze privacy- en cookieverklaring nog vragen of wilt u gebruik maken van een van uw rechten? Neem contact met op met onze contactpersoon voor privacyzaken de heer Jan Peter Kooistra via onderstaand formulier.

CONTACTPERSOON
Jan Peter Kooistra

POSTADRES
Molensingel 7
4691 HJ Tholen

TELEFOON
+31 612 397 041

E-MAIL
janpeter@kooivis.nl

KvK
75040026

BTW
NL860118253B01

    Deze site wordt beschermd door reCAPTCHA en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.